RPG 

Varannan torsdag under vår och höst, udda veckor,  kl. 14.00 ordnas program för RPG och daglediga.

Ansvariga och kontaktpersoner på Gotland: 

Jan Olander, 070-458 45 27, Inga Nilsson 0498  506 13 och 
Vera Limslätt 0498 - 287 122

(RPG= Riksförbundet pensionärsgemenskap.) 

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill visa omsorg om människan utifrån kristna värderingar. Vår önskan är gemenskap i olika former och inflytande i äldrefrågor i samhället. På Gotland är vi representerade i regionens pensionärsråd.

Mer information på www.rpg.org.se

Program våren 2019

Samlingarna börjar kl 14.00. Servering varje gång.

17 Jan - Mats Ahlby, filmer från 1950-talet, hampaodling och Skäggs gård

31 Jan - Lars-Erik Gottlander sjunger och berättar "Mitt liv som musiker" Lotteri

14 Febr - Erik Ell, sång och musk

28 Febr - Olivia Ansin Bosarve Bageri, försäljning av bröd från bageriet

14 Mars - Gunilla och Johan Sigvardsson från Vimmerby. Från läsarsånger till Elvis

28 Mars - Pernilla Cramnell "Min väg till Präst" Lotteri

11 Apr - Seniorshopen

25 Apr - Hemlig gäst

9 Maj - Lena Madergren-Karlström "Mitt liv som polis" Musik och bilder

23 Maj - Utflykt