RPG

Varannan torsdag under vår och höst, udda veckor,  kl. 14.00 ordnas program för RPG och daglediga.

Ansvariga och kontaktpersoner på Gotland: 

Jan Olander, 070-458 45 27.

(RPG= Riksförbundet pensionärsgemenskap.) 

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill visa omsorg om människan utifrån kristna värderingar. Vår önskan är gemenskap i olika former och inflytande i äldrefrågor i samhället. På Gotland är vi representerade i regionens pensionärsråd.

Mer information på www.rpg.org.se

Några rader om RPG verksamheten i Pingstkyrkan.

Som framgår av programbladet som du håller i din hand, samlas vi inom RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap), varannan torsdag  i Pingstkyrkan, för övrigt den enda allkristna pensionärsföreningen som är rikstäckande. Idag finns det cirka 12000 med-lemmar i 150 föreningar över hela landet. Vi som samlas i Pingstkyrkan tillhör distriktet Stockholm-Gotland. Vår förening har ett trettiotal medlemmar, som minskade något under pandemin, då vi inte kunde samlas till träffarna. Här måste betonas att alla daglediga är välkomna till samlingarna, man måste inte vara medlem, även om vi önskar vara fler!

Torsdagen  den 10 november kommer vår ordförande för distriktet Olle Rose'n till Gotland  för att berätta mer. Med sig har han också en duktig solist vid namn Lars Bergman och pianisten Sam Forsberg. Som lokalavdelning är vi representerade i Regionens pensionärsråd som samlas ett par gånger varje termin för att belysa äldrefrågorna på vår Ö.

Under många år hade vi några driftiga medlemmar som stod i spetsen för dessa samlingar, bland annat Vera Limslätt och Inga Nilsson, då fungerade serveringarna på ett alldeles utmärkt sätt. Nu har dom dragit sig tillbaka med ålderns rätt och det har naturligtvis uppstått luckor när det gäller de praktiska sysslorna, som att bre mackor baka goda kakor eller duka vid samlingarna.

När vi äntligen kom igång efter pandemin har vi haft god hjälp med kaffekokning och andra viktiga sysslor av Anna Englund samt några till, men vi behöver vara fler medarbetare. Vid de olika samlingarna kan vi vara upp emot 60-70 deltagare. Många ser fram mot dessa samlingar, ständiga vittnesmål talar om hur man saknar dessa torsdagssamlingar speciellt under den långa pandemin själv har jag fått många goda vänner genom denna verksamhet sedan jag kom till Gotland för drygt 15 år sedan.

Till sist vill jag be om hjälp av dig som är dagledig, man måste inte vara 65+ för att platsa vårt lag. Bre goda mackor eller baka en god kaka kan man göra före pensioneringen.

T.f Pastor Jan Olander