RPG 

Varannan torsdag under vår och höst, udda veckor,  kl. 14.00 ordnas program för RPG och daglediga.

Ansvariga och kontaktpersoner på Gotland: 

Jan Olander, 070-458 45 27, Inga Nilsson 0498  506 13 och 
Vera Limslätt 0498 - 287 122

(RPG= Riksförbundet pensionärsgemenskap.) 

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill visa omsorg om människan utifrån kristna värderingar. Vår önskan är gemenskap i olika former och inflytande i äldrefrågor i samhället. På Gotland är vi representerade i regionens pensionärsråd.

Mer information på www.rpg.org.se

Vi avvaktar med start för terminen 2022 pga pandemin.