RPG 

Varannan torsdag under vår och höst, udda veckor,  kl. 14.00 ordnas program för RPG och daglediga.

Ansvariga och kontaktpersoner på Gotland: 

Jan Olander, 070-458 45 27, Inga Nilsson 0498  506 13 och 
Vera Limslätt 0498 - 287 122

(RPG= Riksförbundet pensionärsgemenskap.) 

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill visa omsorg om människan utifrån kristna värderingar. Vår önskan är gemenskap i olika former och inflytande i äldrefrågor i samhället. På Gotland är vi representerade i regionens pensionärsråd.

Mer information på www.rpg.org.se

Program våren 2020

Vårens samlingar är inställda  tills vidare, pga coronavirus

26 Mars: Biskop i ord och ton - Biskop Thomas Peterson presenterar sig i tal och sång

9 April: Mitt liv som läkare - Sven Montelius berättar. Lotteri

23 April: Mannekänguppvisning - Med Seniorshopen

7 Maj: Albatross - fartyget och förlisningen - Kalle Palmqvist visar bilder och berättar om den dramatiska händelsen 1915.