RPG

Varannan torsdag under vår och höst, udda veckor,  kl. 14.00 ordnas program för RPG och daglediga.

Ansvariga och kontaktpersoner på Gotland: 

Jan Olander, 070-458 45 27.

(RPG= Riksförbundet pensionärsgemenskap.) 

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill visa omsorg om människan utifrån kristna värderingar. Vår önskan är gemenskap i olika former och inflytande i äldrefrågor i samhället. På Gotland är vi representerade i regionens pensionärsråd.

Mer information på www.rpg.org.se

Några rader om RPG verksamheten i Pingstkyrkan.

Vi samlas inom RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap), varannan torsdag  i Pingstkyrkan, för övrigt den enda allkristna pensionärsföreningen som är rikstäckande. Idag finns det cirka 12000 medlemmar i 150 föreningar över hela landet. Vi som samlas i Pingstkyrkan tillhör distriktet Stockholm-Gotland. Vår förening har ett trettiotal medlemmar, som minskade något under pandemin, då vi inte kunde samlas till träffarna. Här måste betonas att alla daglediga är välkomna till samlingarna, man måste inte vara medlem, även om vi önskar vara fler!

Till sist vill jag be om hjälp av dig som är dagledig, man måste inte vara 65+ för att platsa vårt lag. Bre goda mackor eller baka en god kaka kan man göra före pensioneringen.

//Jan Olander

Programmet:

Kommer framöver