RPG 

Varannan torsdag under vår och höst, udda veckor,  kl. 14.00 ordnas program för RPG och daglediga.

Ansvariga och kontaktpersoner på Gotland: 

Jan Olander, 070-458 45 27, Inga Nilsson 0498  506 13 och 
Vera Limslätt 0498 - 287 122

(RPG= Riksförbundet pensionärsgemenskap.) 

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill visa omsorg om människan utifrån kristna värderingar. Vår önskan är gemenskap i olika former och inflytande i äldrefrågor i samhället. På Gotland är vi representerade i regionens pensionärsråd.

Mer information på www.rpg.org.se

Program hösten 2018

Samlingarna börjar kl 14.00. Servering varje gång.

Aug 30 - Erik Ell, Sång och musik

Sept 13 - Gotland - fåglarnas ö. Per Smitterberg visar bilder

Sept 27 - Mitt liv som präst, Sune Österdahl visar bilder. Lotteri

Okt 11 - Två brandmän - Chile o Gotland. Sievert Lundh och Jonatan Adrian  berättar ovh visar bilder

Okt 25 - Glimtar ur mitt liv. Tomas Boström berättar och sjunger

Nov 8 - De bortglömda barnen. Inga-Maj Lundström berättar om omsorgens utveckling. Lotteri

Nov 22 - Rosarve Bageri. Gun Pettrsson berättar om sig och bageriet, försälning. Sång o musik av Gun o Jan.

Dec 6 - Berättelser om mitt liv. Lars-Erik Gottlander berättar och sjunger

Dec 14 - Julfest, Obs kl 13.00