Gudstjänst på nätet!

I dessa tider är det många som av olika anledningar inte kommer till våra Gudstjänster. Vi kommer att ha för avsikt att försöka göra det möjligt att följa med Gudstjänsterna på distans. Vi kommer att försöka att sända live via Youtube, dessa går även att se i efterhand. Man kommer även att kunna ladda ner ljudinspelningar.


Kommande händelser

Vecka 15

Måndag - Söndag 8.30-9.30. Bön för vår värld. Be där du är.
Tisdag-torsdag är kyrkan öppen för bön.

Torsd 9 april kl 14.00 RPG - Dagledigsamling,  Inställd

Kl 19.30 Getsemanestund, Johan Bäckrud

Fred 10 april kl 10.30 Långfredagsgudstjänst, Johan Bäckrud
Kl 13.00 Ekumenisk korsvandring. Inställd 

Sönd 12 april kl 9.30 Bön
Kl 10.30 Uppståndelsegudstjänst - Johan Bäckrud
, enkel servering
Jourhavande församlingsledare Raimo Barck, 070-6937739    
*****************************

Vecka 16

Måndag - Söndag 8.30-9.30. Bön för vår värld. Be där du är. 
Tisdag-torsdag är kyrkan öppen för bön.

Månd 13 april kl 18.00 Annandagsgudsjänst i Domkyrkan. Inställd

Sönd 19 april kl 9.30 Bön
Kl 10.30 Gudstjänst - Eva Barck, missionsinsamling, inget kyrkfika
Jourhavande församlingsledare Gun Andreasson, 073-048 41 61
*****************************

Vecka 17

Måndag - Söndag 8.30-9.30. Bön för vår värld. Be där du är. 
Tisdag-torsdag är kyrkan öppen för bön.

Torsd 23 april kl 14.00 RPG - Dagledigsamling, Inställd
Lörd 25 april, Cafékväll.  Inställd 

Sönd 26 april, kl 9.30 Bön
Kl 10.30 Gudstjänst - Johan Bäckrud, söndagsskola, inget kyrkfika

Jourh församlingsledare Britt-Mari Tammergård 070-266 94 90
*****************************

Vecka 18

Måndag - Söndag 8.30-9.30. Bön för vår värld. Be där du är. 
Tisdag-torsdag är kyrkan öppen för bön.

Onsd 29 april kl 15.00 Andakt på Pjäsen, Inställd   

Lörd 2 maj kl 19.00 Bön & lovsångskväll med Sverigebönen i Fole missionshus
"Sjung till Herrens ära" Peter Arkell leder lovsången.

Sönd 3 maj, kl 9.30 Bön
 Kl 10.30 Gudstjänst - söndagsskola, nattvard
Jourhavande församlingsledare Inge Bäckström, 070-860 32 01
*****************************