Gudstjänst på nätet!

I dessa tider är det många som av olika anledningar inte kommer till våra Gudstjänster. Vi kommer att ha för avsikt att försöka göra det möjligt att följa med Gudstjänsterna på distans. Vi kommer att försöka att sända live via Youtube, dessa går även att se i efterhand. Man kommer även att kunna ladda ner ljudinspelningar. 

Livesändningar ses här på Pingstkyrkans YouTube-kanal!

23/8 - Tyvärr ingen webbsändning

18/10 Ingen webbsändning


Kommande händelser

Vecka 43

Sönd 25 okt kl 9.30 Bön
 Kl 10.30 Gudstjänst - Sievert Edorsson

Medtag fika om du vill dela gemenskap efteråt.
Jourhavande församlingsledare Raimo Barck, 070-693 77 39    
***************************

Vecka 44

Sönd 1 nov kl 9.30 Bön
Kl 10.30 Gudstjänst - Inge Bäckström, nattvard
Medtag fika om du vill dela gemenskap efteråt.

Jourhavande församlingsledare Gun Andreasson 073-048 41 61
*****************************

Vecka 45

Lörd 6 nov 18.30-21.30 Församlingens bönekväll

Lörd 7 nov Pingst Ledare, anmälan på pingst.se

Sönd 8 nov kl 9.30 Bön
Kl 10.30 Gudstjänst - Jan Olander

Medtag fika om du vill dela gemenskap efteråt.
Jourhavande församlingsledare Inge Bäckström, 070-860 32 01
*****************************