Vecka 13

Mars månads bönesatsning: #Mer Jesus till folket, #Mer bön för folket

Torsd 26 mars kl 14.00 RPG - Dagledigsamling, INSTLÄLLD PGA CORONA

Sönd 29 mars, kl 9.30 Bön
Kl 10.30 Gudstjänst - Sjukhuspastor Anna Ljung, söndagsskola, servering
information om sjukhuskyrkans arbete, andrahandsoffer GFKS
Jourh församlingsledare Britt-Mari Tammergård 070-266 94 90
*****************************

Vecka 14

Onsd 1 april kl 15.00 Andakt på Pjäsen, INSTÄLLD PGA CORONA
Sönd 5 april, kl 9.30 Bön
 Kl 10.30 Gudstjänst - Eva Barck, nattvard, söndagsskola, servering
Jourhavande församlingsledare Inge Bäckström, 070-860 32 01
***************************** 

Vecka 15

Torsd 9 april kl 14.00 RPG - Dagledigsamling,  INSTÄLLD PGA CORONA.

Kl 19.30 Getsemanestund, Johan Bäckrud

Fred 10 april kl 10.30 Långfredagsgudstjänst, Johan Bäckrud
Kl 13.00 INSTÄLLD Ekumenisk korsvandring.

Sönd 12 april kl 9.30 Bön
Kl 10.30 Uppståndelsegudstjänst - Johan Bäckrud
, servering
Jourhavande församlingsledare Raimo Barck, 070-6937739    
*****************************

Vecka 16

Månd 13 april kl 11.00 Annandagsgudsjänst i Domkyrkan

Sönd 19 april kl 9.30 Bön
Kl 10.30 Gudstjänst, missionsinsamling, servering,
Jourhavande församlingsledare Gun Andreasson, 073-048 41 61
*****************************