Ordförande Inge Bäckström

tfn 070-860 32 01
e-post ordforande@pingstvisby.se
eller   inge.backstrom@telia.com

Expeditionstid, sporadiskt under sommaren
Hemsida www.pingstvisby.se 
e-post: pingst.visby@gmail.com

Telefon

Kyrkan, föreståndare, administration, uthyrning tfn:
0498 - 27 97 38

Bankgiro

Församlingskassan  5132 - 8953
Missionskassan     269 - 4669

Swish 123 337 29 43 (ange ändamål)