Bildandet

Församlingen bildades 14 okt 1928 som Smyrnaförsamlingen Visby. Kyrkan var då belägen på S:t Hansgatan 47 där vi fanns fram till 1988. Då flyttade vi in i vår nybyggda kyrka på Jungfrustig 1 på Länna.
23 jan 1994 bytte vi namn till Pingstförsamlingen Visby 
2010 anslöt vi oss till Pingstsamfundet.

Konstitution och ändamål

Församlingen betraktar Bibeln som det enda rättesnöret för tron på Gud och för hur denna tro skall tillämpas i lära och liv.
Jesus Kristus är församlingens Herre. Härav följer att någon mänsklig auktoritet inte kan sättas över församlingen. Församlingen är Kristi kropp, en skapelse av Gud, icke ett människoverk.
Dess väsen är Kristusgemenskap. Den består av medlemmar, Guds husfolk, som tror på Jesus som Herre och Frälsare och ansluter sig till de riktlinjer som Bibeln anger för kristen tro och verksamhet.
Församlingen fäster vikt både vid det apostoliska ordet om det allmänna prästadömet och ordet om att Gud utrustar somliga människor för särskilda uppgifter. Verksamheten skall ta sikte på hela människans andliga och lekamliga behov.
Församlingens uppgift är att genom förkunnelse och vittnesbörd i ord och gärning vinna människor för Kristus och främja medlemmars andliga fostran.
Församlingen är en ideell sammanslutning och inte en ekonomisk förening.

Reunion, allhelgonahelgen 2017