Pastor Johan Bäckrud
e-post  johan.backrud@pingst.se

Ordförande Inge Bäckström
0708 603 201
e-post ordforande@pingstvisby.se

Expeditionstid

Tisd  9.00-12.00
Hemsida www.pingstvisby.se 

Telefon

Kyrkan, föreståndare, administration, uthyrning tfn 0498 - 27 97 38

Bankgiro

Församlingskassan  5132 - 8953
Missionskassan     269 - 4669

Swish 123 337 29 43 (ange ändamål)