90 år, en bra början!

Är titeln på den bok och jubiléumsskrift som Johan Bäckrud, pastor i Pingstförsamlingen Visby, skrivit inför församlingens 90-årsjubiléum som firades 1:a adventshelgen. Samtidigt firade församlingen 30 år i Pingstkyrkan som byggdes, till stor del av ideella krafter, och invigdes 1988.

Från att då ha legat i utkanten av Visby bebyggelse och granne med utflyttade A 7 och Lv 2, är det nu ett av det största bostadsområdet i Visby

Firandet började på lördag eftermiddag med mingel för församlingsmedlemmar och inbjudna tidigare medlemmar där ca 110 personer hörsammat inbjudan.

Att igenkännandets glädje var stor gick inte att ta miste på när vi fick träffa varandra efter för en del mer än 30 år.

Vid en samling i kyrkan kl 17.00 medverkade delar av det en gång aktiva Smyrna Brass under ledning av Bosse Lindh och en för helgen sammansatt kör, Reunion, under ledning av Solbritt Lindh och Eva Lindh Hållén med musiker. Gratulationshälsning från Pingströrelsens föreståndare, Daniel Alm, framfördes via video.

Johan Bäckrud berättade om församlingens bildande och verksamhet i korta drag innan alla bjöds till bords till en härlig buffé.

Under kvällen presenterades de närvarande som varit, eller fortfarande är, anställda av församlingen b,l a pastorerna Stanley Karlman, Thomas Swenson, Jan Olander och många andra medarbetare.

Hälsningar framfördes från fd medlemmar som av olika anledningar inte kunde delta och även några närvarande fd medlemmar tog tillfälle att berätta om härliga minnen från tiden i Visby, upplevelser som haft stor betydelse i det fortsatta livet.

Vid söndagens adventsgudstjänst medverkade kören, brasset och söndagsskolbarnen med sång, Stanley Karlman predikade och Barbro o Stanley sjöng några sånger.

Vid det efterföljande kyrkkaffet med tårtbuffé framfördes hälsningar från Visby Stift, EFS, Gotlands Kristna Råd, Missionsförsamlingen Visby och Frälsningsarmén.

Vi som församling är tacksamma för de år som varit och ser nu framåt med nya Drömmar och Visioner

Barbro o Stanley Karlman
Reunionkören under ledning av Solbritt Lindh och Eva Lindh Hållén