Alpha är en grundkurs i kristen tro. Över världen har över 30 miljoner gått denna kurs sedan i början av 90-talet.
Detta är en möjlighet för dig att lära och samtala om trons grunder.
Några teman under Alphaträffarna är: Finns det mer att upptäcka i livet? och Vem är Jesus?
Här har alla frågor och funderingar sin naturliga plats.
En kväll innehåller: Enkel måltid, föredrag, kaffe, samtal i små grupper, sammanfattning och en bön.

När:Ingen planerad Alphakurs just nu. Information kommer att finnas här när det planeras en sådan.

Frågor och anmälan:
Johan Bäckrud, pastor
tfn 072-333 19 74
mail: johan.backrud@pingst.se
eller Raimo Barck, butiksföreståndare Gåvan
tfn 070-693 77 39
mail: raimo.barck@telia.com