Vår pastor Johan Bäckrud

Under snart åtta år har jag haft förmånen att vara pastor och föreståndare för Pingstförsamlingen i Visby. Jag kan sammanfatta med att det har varit en väldigt fin tid för mig, familjen både i församlingen och på ön. Ofta har vi verkligen njutit av den fantastiska naturen och inte minst alla härliga människor. Jag har hela vägen känt ett stort förtroende från er och har därför också känt mig fri att leda så som jag uppfattat är Guds väg för den tid som är. Utmaningarna har såklart också varit stora och det är en del sömnlösa stunder som fyllts med böner om mer nåd och välsignelser för församlingen som helhet, men framför allt för de jag mött som kämpat.

Under dessa åren gläds jag även att församlingen genom bl.a. Secondhand har gått från att vara relativt marginaliserad till att bli allmänt känd på ön. Detta har gett ett självförtroende om att vi är viktiga samhällsbyggare. Jag minns med glädje stunder nere i hamnen med Turistkyrkan där jag själv tydligt insåg att vanliga svenssons är väldigt intresserade av att samtala om Gud, Alphakurserna likaså. Människor är intresserade av evangeliet om Jesus. Samtalen på Bibel & Bön, hembesök och alla gudstjänster har gett mersmak. Det är mötena med er och andra som framför allt bär min upplevelse av Gotland, utan er är Gotland bara en vacker men väldigt ödslig ö… Hjärtat har alltså under dessa år fyllts på med goda minnen tillsammans med vänner och andra syskon i Herren som vi nu kommer bära vidare med oss till örebrotrakten.

Samtidigt som vår familj tydligt går in i en ny kallelse genom vår flytt, så går Pingstförsamlingen i Visby vidare i sin kallelse att fortsätta vara kyrka på den här platsen. Just nu är det restriktioner och allt har blivit annorlunda genom coronapandemin. Det som gäller idag kunde ingen ens föreställa sig för ett halvår sedan. Men, det finns i Kristus ett stadigt rotat hopp om att det ska komma en ny tid… En tid där man kan mötas igen. En tid där man kan fira gudstjänst tillsammans. Det kanske aldrig blir exakt som förr, jag tror och har ett hopp om att det blir bättre. Vi behöver därför hålla fast vid hoppet om en framtid som är bättre än någonsin!

Tron är grunden för det vi hoppas på; det ger oss visshet om det vi inte kan se. Hebr 11:1

Önskar er alla Guds rika välsignelse

Johan

PS. Har ni vägarna ”förbi” så är ni välkomna att hälsa på i vårt nya hem från den 10 juli:
Fam. Bäckrud
Lövdalen 426B
705 95 Örebro
DS.

Ordförande vid pennan

1 Kor 3:6 Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten.

Ja det är tid för förändringar både ute i världen och i vår församling.
Som ni alla säkert vet vid det här laget har Johan kallats till ny tjänst, som direktor för Lepramissionen. Det gör att vi som församling måste aktivt i bön söka Guds vilja och få klarhet i vilken typ av pastor som tänkts för oss framöver. Vi i församlingsledningen, ädste och styrelse, arbetar med frågan genom regelbundna träffar där vi genom samtal och bön har som strategi att komma framåt. Vi behöver alla församlingsmedlemmars delaktighet, bl a genom bön och engagemang.
Vi har också god stöttning av Pingst centralt som aktivt kommer att vara behjälpliga när den faktiska rekryteringsprocessen kommer igång, de betonar att den börjar med bön och fasta.

Vi är övertygade om att Gud har omsorg om sin församling och att han redan har utsett någon för oss, precis som kung David var utsedd när han var en vallpojke.

Coronan ställer till det för alla vilket drabbar oss som församling på ett påtagligt sätt där i princip alla 70+ är hemma, med möjlighet att följa gudstjänster över nätet. Det blir inte den gemenskap som vi är vana vid, men det är viktigt att vi håller ut och följer folkhälsomyndighetens restriktioner.
Gotland har hitintills varit ganska förskonad. En del andra kyrkor har ingen gudstjänst, då praktiserar vi en bra kompromiss.

Guds välsignelser

Inge Bäckström