Stilla veckan och påsken

Påskveckan inleds med Palmsöndagen där vi får vara med i händelsernas centrum när Jesus rider in i Jerusalem som den ödmjuke konungen på en åsna. Därefter fortsätter Stilla veckan. På dymmelonsdagen satte man tyg över metallstaven eller bytte dem mot andra dymlar i trä, allt för att inte klockorna i kyrkorna skulle störa friden och stillheten.

Sedan kommer skärtorsdagen där vi firar Getesemanestund genom att följa med i den första nattvarden, där Jesus även tvättar lärjungarnas fötter och sedan pekar ut Judas som förrädare. Jesus håller sitt avskedstal i Joh 14-17 där han pekar på att vi aldrig ska vara ensamma när han sänder Anden. Jesus gick sedan vidare ut till platsen Getsemane och kämpade i bön. Här blir också Jesus gripen av det judiska ledarskapet för att dömas till döden.

På långfredagens natt och morgon fördes Jesus från förhör till förhör. Petrus förnekar att han känner Jesus, sin frälsare och gråter bittert.

Pontius Pilatus dömer Jesus till döden efter han pryglat honom. Jesus får själv sedan bära sitt kors till Golgata utanför Jerusalems murar. Här dör Jesus ensam på ett kors. Endast några av de närmaste sörjande är på plats. När han dör så blir det mörkt och Förlåten som satte en gräns mellan alla människor och det allra heligaste i templet, rivs itu och öppnar upp för alla till möjlig relation med Gud.

Precis innan judarnas sabbat börjar, läggs Jesus kropp i en grav och det innfinner sig sabbatsvila fram till söndagsmorgonen.

På söndagen uppstår Jesus från det döda och har då vunnit seger över döden och ondskans makter. Han har tagit alla synder och misstag vi gjort på sin kropp och väntar bara på att vi ska be honom om förlåtelse och därmed få en relation med Gud.

Jesus möter sedan under den närmaste tiden lärjungarna och över 500 personer. 

Kristi himmelsfärd

Fyrtio dagar efter påsk samlas lärjungarna och Jesus på ett berg för att han ska lämna dem. Han förtydligar deras uppdrag och att Anden ska hjälpa dem i uppdraget att sprida evangeliet över hela världen. Han påpekar att det är väldigt viktigt att de inte gör något själva innan de har blivit fyllda av Anden.

Medan han välsignar dem lyfts han upp i skyn.

Pingsten

Femtio dagar efter påsk när lärjungarna väntar och ber efter att Hjälparen ska komma. Då sker det… Med ett dån kommer Anden som en eld som fördelar sig på dem och de börjar tala i tungor med olika språk som de själva inte kan eller förstår, allt efter vad Anden ger dem. På tempelplatsen predikar Petrus för folket som samlats och 3000 personer omvänder sig och tar emot Jesus som frälsare innan de döper sig.

Här är alltså starten på den första församlingen som vi faktiskt är en fortsättning av här i Visby.

Ska vi få denna verklighet mer rotad i våra hjärtan, så är det bra att vi riktar våra hjärtan och sinnen mot Kristus. Ett sätt är att på något plan fasta och att sedan vara med i bibeltexterna, gudstjänsterna och församlingsrytmen i vår. Så att vi med djupet av våra hjärtan kan utropa på påskdagen: - Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden!

I förväntan över påskens verklighet

Johan Bäckrud