Vår pastor Johan Bäckrud

För många har detta varit en god sommar med väder som varit lite mer svenskt lagom. Jag hoppas att alla har njutit av sommaren och har samlat ny energi av alla solstrålar.

I sommar har vi haft många goda gudstjänster och fler besökare än vad i alla fall jag hade trott. Både när vi hade dop och barnvälsignelse var det över nittio gudstjänstbesökare. Roligt!

Almedalsveckan, Gotlandskonferensen och Turistkyrkan har varit höjdpunkter för mig i alla fall. Tyvärr blev det bara vår församling som hade Turistkyrkan under vecka 28 p.g.a. få ansökningar och ett sent avhopp. Men vi tar nya tag…

Höstterminen är på många sätt en vardag i församlingen i dess bästa bemärkelse. Här finns längre tid utan avbrott för högtider och annat för att fördjupa sig i sin tro med t.ex. Gudstjänster, bibelstudier, bön och gemenskap i hemgrupper, gemenskapsdag, gemenskapskväll och kvällscafé.

Vi som församling vill tillsammans göra det som vi kan för att både du och jag ska växa i tro och efterföljelse. Var med du också, så är jag övertygad om att vi ska bli mållösa av det som Gud gör!

Ta med er Guds ord från Jeremia 29:11-14   Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er. När ni söker mig skall ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig skall jag låta er finna mig, säger Herren.

Guds rika välsignelse   Johan Bäckrud