Vår pastor Johan Bäckrud

Vi satt i vår Hemgrupp en onsdag och pratade om att vara frimodig, alltså att vara fri och modig till att stå för Jesus och den kristna tron. Vi kom fram till att det var lite si sådär med just att känna sig fri till att vara modig… Men så började vi prata om att det viktigaste kanske var att börja med att be för någon som man har eller vill ha ett hjärta för i sin närhet. Vi tror ju att bön kan förändra en situation fullständigt. Både att man vågar vara fri och att den man ber för kanske också kan vara mer intresserad av det som man vill förmedla.

Nu när vi träffas i Hemgruppen så berättar vi för varandra om vad som hänt sedan vi träffades förra gången med den relationen. Mycket spännande.

Inför denna våren har jag tagit fram ett nytryck på Bönebokmärket som jag tog fram förra året. Det är ett bokmärke där man kan skriva upp någon eller några som man ber för varje dag. Anledningarna varför man ber för just dem kan vara skilda, men vi tror att bön gör stor påverkan. Ta gärna ett bokmärke och be för de som ditt hjärta leder dig till.

I vår har vi i Äldste också bestämt att jag ska möta ledarna i församlingens åtta Hemgrupper. Vi behöver prata igenom hur det går och vad vi längtar efter med våra Hemgrupper. Kanske det behöver bildas någon ny grupp och kanske någon grupp behöver justeras. Det viktiga är att Hemgrupperna är till välsignelse för Guds Rike även framöver. Är det så att du inte är med i en Hemgrupp men önskar det. Tveka inte till att höra av dig till mig.

När Församlingsbladet har delats ut, så är vi redan inne i församlingens bönemånad: #Mer bön för folket. De flesta pingstförsamlingar i Sverige lyfter tillsammans mars som bönemånad. Detta sammanfaller ganska väl även med fastan inför påsk. Fastan börjar vid Askondagen den 26 februari och fortsätter till och med skärtorsdagen den 9 april. Jag vill rekommendera dig till att ta vara på mars som en bön och kanske fastemånad. Ta dig tid att komma på församlingens bönetillfällen och gärna att du väljer att fasta från något som du under en tid kan välja bort. Personligen brukar jag välja bort sociala medier, men även någon dag att fasta från mat eller ta bort något av det som jag brukar äta, allt för att förbereda mig inför påsken. Fastan handlar faktiskt inte att om man i första hand fastar från något, utan öppnar upp till något viktigare, närheten till Jesus…

Sedan följer påsken och det viktigaste budskapet i evangeliet serverat för oss. Att leva i en förväntan på påsken är egentligen en livshållning som är värd att bära med sig under hela året. Egentligen är ju också varje söndag en uppståndelsedag, varje vecka. Att vara förväntansfull inför vad påsken tar oss med i, är fantastiskt. Ta vara på påsken 2020, låt den inte gå obemärkt förbi. Jesus har dött och uppstått för dig!

Efter påskveckorna kommer vår församling ha tre tillfällen med Bibelstudie. Det blir jag som har två av de tillfällena, och Jesse Ashman ett tillfälle. Vi kallar det: Bibelstudie x 3. Vad temat blir har vi inte bestämt än. Ge gärna förslag om vad du önskar att vi ska ta upp vid dessa tre tillfällen. Jag hoppas att vi ska samlas som församling för att läsa och tolka Bibelordet tillsammans. Så som Paulus i Ef 3:18-19 skriver till församlingen i Efesos:

Stå fasta och var stadigt rotade honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er.

Guds rika välsignelse

Johan Bäckrud