Några tankar på det nya året!

Detta bibelord kan vi koppla samman med Paulus undervisning i Romarbrevet 12.

”Samarbeta med glädje! Försök inte vara främst. Försök inte ställa er in hos betydelsefulla människor, utan uppskatta vanliga människors sällskap, och tro inte att ni vet allt. Betala aldrig med ont. Var inställda på att göra det som är gott, och låt alla se att ni är alltigenom ärliga. Gräla inte med någon. Gör allt ni kan för att kunna leva i fred med andra människor...Låt inte det onda ta överhanden, utan besegra det genom att göra gott!…”  

Denna fina undervisning till den nystartade församlingen i Rom är högaktuell idag rakt in i vårt samhälls och församlingsliv 2022 och utgår från Jesu undervisning om den  ”Gyllene regeln”.

Grundförutsättningen för att det skall fungera så som det framställs i de båda bibelorden finner vi Psalm 103 vars överskrift talar om Guds kärlek och en av verserna säger ”Lova Herren min själ, och glöm inte alla hans välgärningar. Han som kröner dig med nåd och barmhärtighet!”  

När du och jag har Guds kärlek ingjuten i våra hjärtan får det konsekvenser, vi skall behandla varandra och andra såsom vi behandlas av vår Fader i Himlen! När vi lovar Honom som älskar oss med en evig kärlek och minns alla de välgärningar som han gjort mot dig och mig blir vi ödmjuka.

Det nya året ligger ännu så länge oförbrukat, skall vi i detta år vara med om en förnyelse av vår tillit till Herren, Han vill i detta år förnya sina gärningar ibland oss!

Vallstena den 4 februari 2022

Jan Olander  T.f. Pastor