Medarbetare/andrepastor med ansvar för bl.a. 
ungdom, student och evangelisation.

Pingstkyrkan i Visby är en församling på ca 120 medlemmar. Vi är
belägen på 
Sveriges vackraste ö där det vallfärdar närmare en miljon människor om året för att turista. Vi har därför speciella utmaningar som församling med bl.a. evangelisation. 
Församlingens vision är både vad vi drömmer efter och allt mer lever i redan nu:

”Vi är älskade av Gud. Därför är Pingstkyrkan i Visby en kyrka där vi: älskar Gud, älskar människor & älskar livet”.

Vi står mitt i ett skede av expansion, där vi sista åren har sett både redan frälsta och helt nya söka sig till vår gemenskap. Under 2019 har vi av dessa välkomnat 14 nya medlemmar, vilket för vår del är en rejäl ökning. 

Därför söker vi förstärkning till vårt team och söker dig som känner dig kallad till vår församling och den utmaning som vi står inför…

Arbetsuppgifter:
Vi tror att du är en person med erfarenhet och hjärta för församlingsarbete, har goda ledaregenskaper och förmåga att ta ansvar för sina arbetsområden och hjälpa människor att växa i sina gåvor. Vi tänker att du kommer att ansvara för 2 konkreta områden och utmaningar:

Ungdom/student
Idag har vi en period med ca 20-tal barn i söndagsskolan där flera är på väg att bli tonåringar. Behovet växer att bygga någon typ av ungdomssamling eller ungdomshemgrupp. Eftersom vi under några år saknat denna åldersgrupp, har vi inte haft ungdomssamlingar sedan 2018. Vi står alltså inför att ta nya steg där du blir en nyckelperson i detta skede.

Varje år har vi haft någon eller några studenter som vi fångar upp genom ”Ny i stan” träffar terminsuppstart. Vi har hjälpt dem in i Hemgrupper och därifrån in i församlingens gemenskap och vidare engagemang under några år. 
Vi behöver igen ta nya steg och behöver någon som brinner för en ung generation som leder arbetet.

Evangelisation
Under flera år har vi drivit vad vi kallar för Turistkyrkan under sommaren. Vi har under sommarens mest intensiva period, både själva, men också med team från fastlandet mött människor i gästhamnen över en kopp kaffe och samtal. 
Vi har sett en stor goodwill i dessa möten både gentemot enskilda , men också mot näringsidkare i närheten av hamnen.

Vi har också en stor secondhandbutik som blivit en ingång i ett enormt kontaktnät över hela ön. Just nu flyttar vi butiken till bättre lokaler och har just arbetet fram en ny organisation för framtiden. Här skulle vi gärna se att vi nyttjar dessa kontakter 
för att möta nya människor på ön med evangelium.

Nu står vi som församling i startgroparna för att ta vidare arbetet vidare för att nå nya människor för Guds Rike.

 Vi söker dig som:

  • Upplever dig kallad att arbeta i församling
  • Frälst, döpt, andedöpt, delar vår pentekostala övertygelse
  • Är över 25 år.
  • Innehar en teologisk utbildning
  • Har tydliga ledaregenskaper, samt förmåga att lyfta andra personer
  • Är duktig på att identifiera & träna en ung generation
  • Förmåga att arbeta i team

 Anställningsvillkor
Tjänsten är tänkt ungefär halvtid. 
Start omgående eller enligt överenskommelse. 
I tjänsten tillämpas förtroendearbetstid, vilket innebär att arbetstiden disponeras av dig efter vad arbetsuppgifterna kräver i samråd med föreståndare. 
Lön enligt överenskommelse.

Har du frågor kring tjänsten kontakta Johan Bäckrud på 072-3331974

Ansökan mailas till johan.backrud@pingst.se

www.pingstvisby.se