Inspelningar

Vi vill att de som vill ta del av våra gudstjänster ska kunna göra det. Vi kommer därför att försöka ge tillgång till gudstjänster. Inspelningarna är i mp3-format, vilket gör att de kan spelas på de flesta datorer eller telefoner.

Gudstjänst 2020-06-14. Johan Bäckrud predikar om Paulus
Endast predikan (ca 15 MB)
Hela gudstjänsten (ca 40 MB)

Gudstjänst 2020-03-30 (ca 15 MB)
Predikan av Anna Ljung samt information om Sjukhuskyrkan

Gudstjänst 2020-03-22 (ca 12 MB)
Förinspelad predikan av Daniel Alm. Den finns även på Vimeo.

Video från Gudstjänster

Live-sändningar och videoinspelningar kommer att finnas på Youtube-kanalen